Κονδύλια (straight shank end mill) IZAR δίφτερα HSCo 4420.

 

κονδύλια IZAR δίφτερα

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-11000 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 02 mm ΤΕΜ 6.38 €
016-11001 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 03 mm ΤΕΜ 6.38 €
016-11002 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 04 mm ΤΕΜ 6.38 €
016-11003 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 05 mm ΤΕΜ 6.38 €
016-11004 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 06 mm ΤΕΜ 6.38 €
016-11005 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 07 mm ΤΕΜ 9.96 €
016-11006 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 08 mm ΤΕΜ 8.22 €
016-11007 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 09 mm ΤΕΜ 10.20 €
016-11008 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 10 mm ΤΕΜ 8.14 €
016-11009 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 11 mm ΤΕΜ 12.44 €
016-11010 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 12 mm ΤΕΜ 10.92 €
016-11011 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 13 mm ΤΕΜ 16.06 €
016-11012 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 14 mm ΤΕΜ 16.06 €
016-11013 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 15 mm ΤΕΜ 17.96 €
016-11014 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 16 mm ΤΕΜ 15.78 €
016-11015 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 17 mm ΤΕΜ 21.36 €
016-11016 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 18 mm ΤΕΜ 21.36 €
016-11017 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 19 mm ΤΕΜ 26.94 €
016-11018 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 20 mm ΤΕΜ 25.50 €
016-11019 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 22 mm ΤΕΜ 33.36 €
016-11020 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 24 mm ΤΕΜ 44.68 €
016-11021 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 25 mm ΤΕΜ 42.28 €
016-11022 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 28 mm ΤΕΜ 53.50 €
016-11023 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 30 mm ΤΕΜ 60.96 €
016-11024 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 32 mm ΤΕΜ 62.62 €
016-11027 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 34 mm ΤΕΜ 81.32 €
016-11025 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 36 mm ΤΕΜ 83.76 €
016-11026 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΔΙΦΤΕΡΟ HSCo 4420 40 mm ΤΕΜ 102.84 €