Κονδύλια (straight shank end mill) IZAR αλουμινίου.

 

κονδύλια IZAR αλουμινίου

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-11700 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4412 04 mm (60 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 7.48 €
016-11701 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4412 05 mm (60 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 7.48 €
016-11702 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4412 06 mm (60 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 7.48 €
016-11703 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4412 08 mm (80 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 9.12 €
016-11704 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4412 10 mm (80 mm x Ø10 mm) ΤΕΜ 9.38 €
016-11705 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4414 04 mm (80 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 10.56 €
016-11706 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4414 05 mm (80 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 10.56 €
016-11707 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4414 06 mm (90 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 10.56 €
016-11708 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4414 08 mm (100 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 11.72 €
016-11722 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4414 10 mm (120 mm x Ø10 mm) ΤΕΜ 12.08 €
016-11709 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4415 05 mm (80 mm x Ø6 mm) ΤΕΜ 12.08 €
016-11710 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4415 06 mm (80 mm x Ø6 mm) ΤΕΜ 12.08 €
016-11711 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4416 04 mm (80 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 12.08 €
016-11712 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSS 4416 05 mm (80 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 12.08 €
016-11713 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSCo 4410 03 mm (60 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 11.64 €
016-11714 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSCo 4410 04 mm (60 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 11.64 €
016-11715 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSCo 4410 05 mm (60 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 11.64 €
016-11716 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSCo 4410 06 mm (60 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 11.64 €
016-11717 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSCo 4410 08 mm (80 mm x Ø10 mm) ΤΕΜ 14.20 €
016-11718 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSCo 4410 10 mm (80 mm x Ø10 mm) ΤΕΜ 14.64 €
016-11719 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSCo 4411 05 mm (80 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 16.46 €
016-11720 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSCo 4411 06 mm (90 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 16.46 €
016-11721 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΑΛΟΥΜ. HSCo 4411 08 mm (100 mm x Ø8 mm) ΤΕΜ 18.26 €