Κολαούζα Volkel (Voelkel) μηχανής στριφτά:

 

Κολαούζα Volkel (Voelkel) μηχανής στριφτά

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-10906 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 03 ΤΕΜ 7.38 €
016-10900 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 04 ΤΕΜ 7.38 €
016-10901 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 05 ΤΕΜ 8.12 €
016-10902 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 06 ΤΕΜ 8.12 €
016-10903 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 08 ΤΕΜ 9.78 €
016-10904 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 10 ΤΕΜ 12.28 €
016-10905 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 12 ΤΕΜ 14.56 €
016-10907 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 14 ΤΕΜ 18.72 €
016-10908 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 16 ΤΕΜ 20.80 €
016-10909 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 18 ΤΕΜ 30.68 €
016-10910 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 20 ΤΕΜ 40.56 €
016-10911 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 22 ΤΕΜ 47.84 €
016-10912 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΡΙΦΤΑ 24 ΤΕΜ 49.92 €