Κολαούζα Volkel (Voelkel) μετρικά:

 

Κολαούζα Volkel (Voelkel) μετρικά

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-10657 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 02 ΣΕΤ 13.72 €
016-10658 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 02.5 ΣΕΤ 13.72 €
016-10600 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 3 ΣΕΤ 7.18 €
016-10601 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 4 ΣΕΤ 7.18 €
016-10602 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 5 ΣΕΤ 7.80 €
016-10603 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 6 ΣΕΤ 7.80 €
016-10604 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 75 ΣΕΤ 12.48 €
016-10605 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 7 ΣΕΤ 12.80 €
016-10606 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 8 ΣΕΤ 9.98 €
016-10607 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 75 ΣΕΤ 12.48 €
016-10608 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 100 ΣΕΤ 12.48 €
016-10609 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 9 x 125 ΣΕΤ 17.16 €
016-10610 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 10 ΣΕΤ 13.42 €
016-10611 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 75 ΣΕΤ 13.94 €
016-10612 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 100 ΣΕΤ 12.48 €
016-10613 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 125 ΣΕΤ 13.94 €
016-10614 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 12 ΣΕΤ 17.48 €
016-10615 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 100 ΣΕΤ 18.10 €
016-10616 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 125 ΣΕΤ 18.10 €
016-10617 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 150 ΣΕΤ 16.44 €
016-10618 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 14 ΣΕΤ 19.96 €
016-10619 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 100 ΣΕΤ 27.66 €
016-10620 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 125 ΣΕΤ 20.80 €
016-10621 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 150 ΣΕΤ 17.88 €
016-10622 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 16 ΣΕΤ 24.96 €
016-10623 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 100 ΣΕΤ 30.58 €
016-10624 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 150 ΣΕΤ 21.84 €
016-10625 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 18 ΣΕΤ 32.76 €
016-10626 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 100 ΣΕΤ 33.48 €
016-10627 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 150 ΣΕΤ 25.16 €
016-10628 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 200 ΣΕΤ 33.48 €
016-10629 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 20 ΣΕΤ 37.44 €
016-10659 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 100 ΣΕΤ 42.02 €
016-10630 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 150 ΣΕΤ 30.58 €
016-10631 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 200 ΣΕΤ 42.02 €
016-10632 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 22 ΣΕΤ 46.80 €
016-10633 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 150 ΣΕΤ 39.50 €
016-10634 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 200 ΣΕΤ 43.48 €
016-10635 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 24 ΣΕΤ 56.16 €
016-10660 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 24 χ 100 ΣΕΤ 58.24 €
016-10636 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 150 ΣΕΤ 45.76 €
016-10637 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 200 ΣΕΤ 58.24 €
016-10638 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 27 ΣΕΤ 87.36 €
016-10639 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 150 ΣΕΤ 85.26 €
016-10640 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 200 ΣΕΤ 100.88 €
016-10641 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 30 ΣΕΤ 118.56 €
016-10661 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 100 ΣΕΤ 118.56 €
016-10642 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 150 ΣΕΤ 118.56 €
016-10643 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 200 ΣΕΤ 118.56 €
016-10644 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 250 ΣΕΤ 118.56 €
016-10662 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 32 x 150 ΣΕΤ 118.56 €
016-10663 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 32 x 200 ΣΕΤ 118.56 €
016-10664 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 32 x 300 ΣΕΤ 118.56 €
016-10645 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 33 ΣΕΤ 152.88 €
016-10646 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 150 ΣΕΤ 118.56 €
016-10647 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 200 ΣΕΤ 145.60 €
016-10648 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 36 ΣΕΤ 184.08 €
016-10649 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 39 ΣΕΤ 237.12 €
016-10650 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 42 ΣΕΤ 265.20 €
016-10651 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 42 x 300 ΣΕΤ 197.60 €
016-10652 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 48 ΣΕΤ 455.52 €
016-10653 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 52 ΣΕΤ 455.52 €
016-10654 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 52 x 200 ΣΕΤ 349.44 €
016-10655 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 52 x 300 ΣΕΤ 349.44 €
016-10656 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 68 x 200 ΣΕΤ 665.60 €