Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190000 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 2 x 0.4 ΣΕΤ 13.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 2.5 x 0.45 ΣΕΤ 13.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 2.6 x 0.45 ΣΕΤ 13.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 3 x 0.5 ΣΕΤ 8.70 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 3.5 x 0.6 ΣΕΤ 9.80 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 4 x 0.5 ΣΕΤ 13.20 €
030-190006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 4 x 0.7 ΣΕΤ 9.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 5 x 0.5 ΣΕΤ 14.40 €
030-190008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 5 x 0.8 ΣΕΤ 9.20 €
030-190009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 5 x 1 ΣΕΤ 14.40 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 0.75 ΣΕΤ 13.80 €
030-190011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 1 ΣΕΤ 9.80 €
030-190012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 1.25 ΣΕΤ 19.60 €
030-190013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 1.5 ΣΕΤ 19.60 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 0.75 ΣΕΤ 19.60 €
030-190015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 1 ΣΕΤ 13.80 €
030-190016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 1.25 ΣΕΤ 24.20 €
030-190017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 1.5 ΣΕΤ 17.30 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 0.75 ΣΕΤ 21.20 €
030-190019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1 ΣΕΤ 17.30 €
030-190020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1.25 ΣΕΤ 12.70 €
030-190021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1.5 ΣΕΤ 19.00 €
030-190022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1.75 ΣΕΤ 24.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 9 x 1 ΣΕΤ 21.30 €
030-190024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 9 x 1.25 ΣΕΤ 19.60 €
030-190025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 9 x 1.5 ΣΕΤ 29.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1 ΣΕΤ 19.00 €
030-190027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1.25 ΣΕΤ 17.30 €
030-190028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1.5 ΣΕΤ 17.30 €
030-190029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1.75 ΣΕΤ 28.80 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1 ΣΕΤ 26.50 €
030-190031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1.25 ΣΕΤ 25.30 €
030-190032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1.5 ΣΕΤ 25.30 €
030-190033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1.75 ΣΕΤ 25.30 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190034 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1 ΣΕΤ 34.50 €
030-190035 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1.25 ΣΕΤ 24.20 €
030-190036 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1.5 ΣΕΤ 20.10 €
030-190037 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1.75 ΣΕΤ 20.10 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190038 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1 ΣΕΤ 38.00 €
030-190039 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1.25 ΣΕΤ 34.50 €
030-190040 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1.5 ΣΕΤ 24.20 €
030-190041 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1.75 ΣΕΤ 34.50 €
030-190042 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 2 ΣΕΤ 26.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190043 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1 ΣΕΤ 47.70 €
030-190044 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1.25 ΣΕΤ 51.80 €
030-190045 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1.5 ΣΕΤ 31.10 €
030-190046 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1.75 ΣΕΤ 43.70 €
030-190047 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 2 ΣΕΤ 31.10 €
030-190048 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 2.5 ΣΕΤ 47.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190049 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 1 ΣΕΤ 67.90 €
030-190050 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 1.25 ΣΕΤ 41.40 €
030-190051 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 1.5 ΣΕΤ 38.00 €
030-190052 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 2 ΣΕΤ 44.90 €
030-190053 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 2.5 ΣΕΤ 42.60 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190054 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 19 x 1.5 ΣΕΤ 51.80 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190055 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 1 ΣΕΤ 88.60 €
030-190056 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 1.5 ΣΕΤ 52.90 €
030-190057 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 1.75 ΣΕΤ 52.90 €
030-190058 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 2 ΣΕΤ 52.90 €
030-190059 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 2.5 ΣΕΤ 55.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190060 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 1 ΣΕΤ 103.50 €
030-190061 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 1.5 ΣΕΤ 62.10 €
030-190062 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 2 ΣΕΤ 63.30 €
030-190063 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 2.5 ΣΕΤ 57.50 €
030-190064 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 3 ΣΕΤ 61.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190065 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 1.5 ΣΕΤ 72.50 €
030-190066 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 2 ΣΕΤ 72.50 €
030-190067 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 2.5 ΣΕΤ 72.50 €
030-190068 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 3 ΣΕΤ 74.80 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190069 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 26 x 1.5 ΣΕΤ 132.30 €
030-190070 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 26 x 3 ΣΕΤ 132.30 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190071 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 1.5 ΣΕΤ 172.50 €
030-190072 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 2 ΣΕΤ 174.80 €
030-190073 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 3 ΣΕΤ 178.30 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190074 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 28 x 1.5 ΣΕΤ 172.50 €
030-190075 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 28 x 2 ΣΕΤ 172.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190076 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 1.5 ΣΕΤ 201.30 €
030-190077 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 2 ΣΕΤ 212.80 €
030-190078 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 2.5 ΣΕΤ 212.80 €
030-190079 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 3 ΣΕΤ 201.30 €
030-190080 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 3.5 ΣΕΤ 207.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190081 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 32 x 1.5 ΣΕΤ 253.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190082 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 1.5 ΣΕΤ 253.00 €
030-190083 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 2 ΣΕΤ 253.00 €
030-190084 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 3.5 ΣΕΤ 222.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190085 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 34 x 1.5 ΣΕΤ 287.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190086 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 1.5 ΣΕΤ 287.50 €
030-190087 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 2 ΣΕΤ 287.50 €
030-190088 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 3 ΣΕΤ 287.50 €
030-190089 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 3.5 ΣΕΤ 287.50 €
030-190090 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 4 ΣΕΤ 230.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190091 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 38 x 1.5 ΣΕΤ 402.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190092 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 1.5 ΣΕΤ 402.50 €
030-190093 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 2 ΣΕΤ 402.50 €
030-190094 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 3 ΣΕΤ 402.50 €
030-190095 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 4 ΣΕΤ 402.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190096 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 40 x 1.5 ΣΕΤ 425.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190097 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 42 x 1.5 ΣΕΤ 598.00 €
030-190098 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 42 x 3 ΣΕΤ 632.50 €
030-190099 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 42 x 4.5 ΣΕΤ 632.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190100 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 45 x 1.5 ΣΕΤ 661.30 €
030-190101 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 45 x 3 ΣΕΤ 661.30 €
030-190102 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 45 x 4.5 ΣΕΤ 632.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190103 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 48 x 1.5 ΣΕΤ 793.50 €
030-190104 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 48 x 3 ΣΕΤ 793.50 €
030-190105 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 48 x 5 ΣΕΤ 793.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190106 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 52 x 5 ΣΕΤ 1265.00 €