Συνδετήρες καρφωτικών Crisco.

 

Συνδετήρες καρφωτικών Crisco

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-23696 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ CRISCO T50/6 - 5000 ΤEM ΠΑΚ 5.60 €
010-23697 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ CRISCO T50/8 - 5000 ΤEM ΠΑΚ 6.20 €
010-23698 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ CRISCO T50/10 - 5000 ΤEM ΠΑΚ 6.60 €
010-23699 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ CRISCO T50/12 - 5000 ΤEM ΠΑΚ 7.30 €
010-23700 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ CRISCO T50/14 - 5000 ΤEM ΠΑΚ 8.50 €