Ηλεκτρόδια κοπής και διάτρησης Oerlikon (Έρλικον) Citocut. Κατάλληλο για κοπή και διάτρηση χαλύβων, φαιών χυτοσιδήρων, ανοξείδωτων και μαγγανιούχων χαλύβων, καθώς και για χαλκό και τα κράματα του. Πολύ χρήσιμο για επισκευές συγκολλήσεων και σε εργασίες διαλύσεων. Ηλεκτρόδιο με ειδική επένδυση. Κοπή και διάτρηση όλων των χαλύβων, ιδιαίτερα για μαγγανιούχους και ανοξείδωτους χάλυβες. Επίσης για φαιό χυτοσίδηρο, χαλκο και τα κράματα αυτόυ. Πολύ χρήσιμο για επισκευές και διαλύσεις.

 

  

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10092 ΗΛ. OERLIKON CITOCUT 3.25 mm (4.5 kg / 27 kg) kg 4.25 €
015-10093 ΗΛ. OERLIKON CITOCUT 4.0 mm (4.5 kg / 27 kg) kg 4.25 €
015-10094 ΗΛ. OERLIKON CITOCUT 5.0 mm (4.5 kg / 27 kg) kg 4.25 €

 

Επί των παραπάνω τιμών προσφέρεται έκπτωση για αγορά συσκευασιών (μικρά πακέτα), όπως φαίνεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10092-1 ΗΛ. OERLIKON CITOCUT 3.25 mm (ΠΑΚ 4.5 kg) ΠΑΚ 12.98 €
015-10093-1 ΗΛ. OERLIKON CITOCUT 4.0 mm (ΠΑΚ 4.5 kg) ΠΑΚ 12.98 €
015-10094-1 ΗΛ. OERLIKON CITOCUT 5.0 mm (ΠΑΚ 4.5 kg) ΠΑΚ 12.98 €

 

Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.