Ηλεκτρόδια Oerlikon (Έρλικον) Fincito. Ίδιες εφαρμογές με το Supercito με ιδιαίτερη ευκολία στην συγκόλληση ρίζας και στη γεφύρωση διακένων.

 

DIN 1913 : E 51 54 Β 10

DIN 499 : E  423 Β 42 Η 10

AWS/SFA 5.1 : E 7018 - H 8

Πιστοποιήσεις : ABS - LRS - GL

 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10025 ΗΛ. OERLIKON FINCITO 2.5 mm (3 kg / 18 kg) kg 3.60 €
015-10026 ΗΛ. OERLIKON FINCITO 3.25 mm (4.5 kg / 27 kg) kg 3.30 €
015-10027 ΗΛ. OERLIKON FINCITO 4.0 mm (4.5 kg / 27 kg) kg 3.30 €
015-10028 ΗΛ. OERLIKON FINCITO 5.0 mm (4.5 kg / 27 kg) kg 3.50 €

 

Επί των παραπάνω τιμών προσφέρεται έκπτωση για αγορά συσκευασιών (μικρά πακέτα), όπως φαίνεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10025-1 ΗΛ. OERLIKON FINCITO 2.5 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 7.33 €
015-10026-1 ΗΛ. OERLIKON FINCITO 3.25 mm (ΠΑΚ 4.5 kg) ΠΑΚ 10.08 €
015-10027-1 ΗΛ. OERLIKON FINCITO 4.0 mm (ΠΑΚ 4.5 kg) ΠΑΚ 10.08 €
015-10028-1 ΗΛ. OERLIKON FINCITO 5.0 mm (ΠΑΚ 4.5 kg) ΠΑΚ 10.69 €

 

Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.