Ηλεκτρόδια Oerlikon (Έρλικον) Citodur 600B. Σε σκληρές αναγομώσεις με ιδιαίτερη αντοχή στις τριβές με ελαφριά κρούση, όπως π.χ. σε φθειρόμενα μέρη εκσκαφέων, χείλη και δόντια κάδων, γεωτρύπανα, πλάνες γαιανθράκων, μεταφορικούς κοχλίες, πολυγωνικές ακμές, σιαγόνες σπαστήρων, κ.λπ. Παχύ ηλεκτρόδιο για αναγομώσεις με βασική επένδυση. Κολλήσεις χωρίς ρωγμές και πόρους. Κατεργασία μόνο με τρόχισμα. Υπόστρωμα με Univers ή Citochromax-N μόνο σε ευαίσθητα μέταλλά σε ρηγμάτωση. Μεγάλος αριθμός στρώσεων χωρίς ρηγμάτωση και αποκολλήσεις ακόμα και χωρίς ενδιάμεσα υποστρώματα.

 

DIN 8555 : Ε 6-UM-600

 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10057 ΗΛ. OERLIKON CITODUR-600B 3.25 mm (5.5 kg / 22 kg) kg 7.95 €
015-10058 ΗΛ. OERLIKON CITODUR-600B 4.0 mm (5.5 kg / 22 kg) kg 7.90 €
015-10059 ΗΛ. OERLIKON CITODUR-600B 5.0 mm (5.5 kg / 22 kg) kg 7.90 €

 

Επί των παραπάνω τιμών προσφέρεται έκπτωση για αγορά συσκευασιών (μικρά πακέτα), όπως φαίνεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10057-1 ΗΛ. OERLIKON CITODUR-600B 3.25 mm (ΠΑΚ 5.5 kg) ΠΑΚ 29.68 €
015-10058-1 ΗΛ. OERLIKON CITODUR-600B 4.0 mm (ΠΑΚ 5.5 kg) ΠΑΚ 29.68 €
015-10059-1 ΗΛ. OERLIKON CITODUR-600B 5.0 mm (ΠΑΚ 5.5 kg) ΠΑΚ 29.68 €

 

Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.