Σφιγκτήρας (κολιές) MIKALOR NORMAL W1.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-13676 MIKALOR NORMAL W1 08 100TEM ΠΑΚ 16.80 €
010-13675 MIKALOR NORMAL W1 09,5-10 100TEM ΠΑΚ 19.40 €
010-13672 MIKALOR NORMAL W1 10-11 100TEM ΠΑΚ 19.50 €
010-10747 MIKALOR NORMAL W1 12-13 100TEM ΠΑΚ 19.90 €
010-13674 MIKALOR NORMAL W1 14-15 100TEM ΠΑΚ 20.50 €
010-10371 MIKALOR NORMAL W1 15-17 100TEM ΠΑΚ 21.00 €