Συνδετήρες τύπου S.

 

Συνδετήρες τύπου S

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-25543 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ S 3 mm ΤΕΜ 0.20 €
010-25544 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ S 4 mm ΤΕΜ

0.24 €

010-25545 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ S 5 mm ΤΕΜ 0.32 €