Γάντζοι κρεμάστρων ευρωπαϊκού τύπου γαλβανιζέ.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-25661 ~~~ 25662 ΓΑΝΤΖΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 19x70mm 100τμ ΠΑΚ 5.80 €
010-28404 ΓΑΝΤΖΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 20x80mm 200τμ (25662) ΠΑΚ 7.80 €
010-28405 ΓΑΝΤΖΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 21x100mm 200τμ (25663) ΠΑΚ 0.00 €
010-25664 ΓΑΝΤΖΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 22x120mm 100τμ ΠΑΚ 17.50 €
010-28406 ΓΑΝΤΖΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 23x140mm 50τμ (25665) ΠΑΚ 27.90 €
010-28407 ΓΑΝΤΖΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 23x160mm 50τμ (25666) ΠΑΚ 17.80 €