Άγκιστρα ασφαλείας DIN 5299 νίκελ.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-25506 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 5299 ΝΙΚΕΛΕ  4x40 ΜΜ ΤΕΜ 0.38 €
010-25507 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 5299 ΝΙΚΕΛΕ  5x50 ΜΜ ΤΕΜ 0.44 €
010-25508 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 5299 ΝΙΚΕΛΕ  6x60 ΜΜ ΤΕΜ 0.58 €
010-25509 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 5299 ΝΙΚΕΛΕ  7x70 ΜΜ ΤΕΜ 0.66 €
010-25510 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 5299 ΝΙΚΕΛΕ  8x80 ΜΜ ΤΕΜ 0.88 €
010-25511 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 5299 ΝΙΚΕΛΕ 10x100 MM ΤΕΜ 1.34 €
010-25512 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 5299 ΝΙΚΕΛΕ 11x120 ΜΜ ΤΕΜ 1.90 €
010-25513 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 5299 ΝΙΚΕΛΕ 12x140 ΜΜ ΤΕΜ 2.40 €