Βούρτσα νάυλον στρογγυλή με αξονάκι Benman.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-74322 ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΑΥΛΟΝ BENMAN ΣΤΡΟΓ.ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ  Φ75 (497.05) ΤΕΜ 7.20 €
010-74323 ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΑΥΛΟΝ BENMAN ΣΤΡΟΓ.ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ  Φ100 (497.15) ΤΕΜ 8.60 €