Λίμα τριγωνική Sandvik. Για απογρέζωμα και λιμάρισμα σε γωνίες. Επιφάνειες κωνικές για να είναι κατάλληλη για επίπεδο λιμάρισμα.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18304 ΛΙΜΑ ΤΡΙΓ 100  SANDVIK 11700420 A=100 B=6.2 ΤΕΜ 7.00 €
010-18305 ΛΙΜΑ ΤΡΙΓ 150  SANDVIK 11700610 A=150 B=11.0 ΤΕΜ 7.90 €
010-18306 ΛΙΜΑ ΤΡΙΓ 150  SANDVIK 11700620 A=150 B=11.0 ΤΕΜ 8.40 €
010-18307 ΛΙΜΑ ΤΡΙΓ 150  SANDVIK 11700630 A=150 B=11.0 ΤΕΜ 8.50 €
010-18308 ΛΙΜΑ ΤΡΙΓ 200  SANDVIK 11700810 A=200 B=15.5 ΤΕΜ 10.20 €
010-18309 ΛΙΜΑ ΤΡΙΓ 200  SANDVIK 11700820 A=200 B=15.5 ΤΕΜ 10.80 €
010-18310 ΛΙΜΑ ΤΡΙΓ 250  SANDVIK 11701020 A=250 B=17.5 ΤΕΜ 15.10 €