Λάμες μηχανής Eclipse, Viking, Πολωνίας.

 

Λάμες μηχανής

 

Τιμές καταλόγου:

 

Eclipse:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-12801 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ECLIPSE 300 x 25 x 125 ΤΕΜ 7.16 €
099-12802 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ECLIPSE 350 x 30 x 150 ΤΕΜ 13.14 €
099-12803 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ECLIPSE 550 x 50 x 250 ΤΕΜ 13.14 €

 

Πολωνίας:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-12804 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 400 x 32 x 160 ΤΕΜ 7.56 €
099-12805 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 450 x 40 x 200 ΤΕΜ 8.82 €
099-12806 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 500 x 40 x 200 ΤΕΜ 8.82 €
099-12807 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 600 x 50 x 250 ΤΕΜ 16.56 €

 

Viking:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-12808 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VIKING 300 x 25 x 150 ΤΕΜ 9.28 €
099-12809 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VIKING 300 x 30 x 150 ΤΕΜ 9.28 €
099-12810 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VIKING 350 x 25 x 150 ΤΕΜ 9.80 €
099-12811 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VIKING 350 x 30 x 150 ΤΕΜ 9.80 €
099-12812 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VIKING 400 x 35 x 200 ΤΕΜ 10.56 €
099-12813 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VIKING 450 x 30 x 150 ΤΕΜ 11.16 €
099-12814 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VIKING 450 x 38 x 200 ΤΕΜ 11.60 €
099-12815 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VIKING 500 x 35 x 200 ΤΕΜ 13.29 €
099-12816 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VIKING 550 x 50 x 250 ΤΕΜ 7.20 €
099-12817 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VIKING 575 x 50 x 250 ΤΕΜ 17.44 €
099-12818 ΛΑΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ VIKING 600 x 50 x 250 ΤΕΜ 28.00 €