Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-191000 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 3 x 0.5 ΤΕΜ 1.80 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-191001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 3.5 x 0.6 ΤΕΜ 0.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-191002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 4 x 0.7 ΤΕΜ 1.80 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-191003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 5 x 0.8 ΤΕΜ 0.65 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-191004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 6 x 1 ΤΕΜ 2.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-191005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 8 x 1 ΤΕΜ 0.20 €
030-191006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 8 x 1.25 ΤΕΜ 0.90 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-191007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 10 x 1 ΤΕΜ 4.10 €
030-191008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 10 x 1.25 ΤΕΜ 3.60 €
030-191009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 10 x 1.5 ΤΕΜ 1.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-191010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 12 x 1.75 ΤΕΜ 1.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-191011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 14 x 1.5 ΤΕΜ 1.80 €
030-191012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 14 x 2 ΤΕΜ 0.60 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-191013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 16 x 1.5 ΤΕΜ 0.30 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-191014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΡΙΤΑ 24 x 3 ΤΕΜ 0.40 €