Ασφάλειες αξόνων χωρίς λούκι ενισχυμένες:

 

 

για άξονα (shaft) d1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
d2 (max)  1.84  2.81  3.8  4.74  5.7  6.72  7.66  8.75  9.74  10.76  11.62
d3  9.7  9.7  11.5  11.5  15.3  15.3  15.3  18.4  18.4  18.4  25
h  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.9  1.9  1.9  2.3
s  0.2  0.2  0.2  0.2  0.25  0.25  0.25  0.3  0.3  0.3  0.4
F επιτρ. φορτίο (Ν)  200  200  400  400  800  800  800  1000  1000  1000  2500
 
για άξονα (shaft) d1 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25  
d2 (max)  12.64  13.66  14.68  15.53  16.68  17.62  18.69  19.63  23.66  24.63   
d3  25  25  28.2  28.2  28.2  36.6  36.6  36.6  41.4  41.4   
h  2.3  2,3  2.3  2.3  2.3  3  3  3  3.2  3.2   
s  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.5  0.5   
F επιτρ. φορτίο (Ν)  2500  2500  2500  2500  2500  3500  3500  3500  3850  3850   

 

Τιμές καταλόγου:

 

Προσφέρεται έκπτωση 20% για παραγγελία 100€ - 300€ (μετά την έκπτωση), και έκπτωση 30% για παραγγελία 300€ - 1000€ (μετά την έκπτωση). Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Διάσταση Συσκευασία Τιμή   Διάσταση Συσκευασία Τιμή
Ø 3 5000 τεμ 20 € (1000 τεμ)   Ø 12 2000 τεμ 50 € (1000 τεμ)
Ø 4 5000 τεμ 20 € (1000 τεμ)   Ø 13 2000 τεμ 50 € (1000 τεμ)
Ø 5 5000 τεμ 20 € (1000 τεμ)   Ø 14 2000 τεμ 50 € (1000 τεμ)
Ø 6 4000 τεμ 20 € (1000 τεμ)   Ø 15 2000 τεμ 70 € (1000 τεμ)
Ø 7 4000 τεμ 20 € (1000 τεμ)   Ø 16 2000 τεμ 70 € (1000 τεμ)
Ø 8 4000 τεμ 20 € (1000 τεμ)   Ø 17 2000 τεμ 70  € (1000 τεμ)
Ø 9 2000 τεμ 30 € (1000 τεμ)   Ø 18 2000 τεμ 70 € (1000 τεμ)
Ø 10 2000 τεμ 30 € (1000 τεμ)   Ø 19 1000 τεμ 120 € (1000 τεμ)
Ø 11 2000 τεμ 30 € (1000 τεμ)   Ø 20 1000 τεμ 120 € (1000 τεμ)