Μικρόμετρα VIS Πολωνίας.

 

Μικρόμετρα VIS Πολωνίας

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-13131 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 75 - 100 ΤΕΜ 0.00 €
099-13132 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 150 - 175 ΤΕΜ 0.00 €
099-13133 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 225 - 250 ΤΕΜ 0.00 €
099-13134 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 250 - 275 ΤΕΜ 0.00 €
099-13135 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 8" ΤΕΜ 0.00 €
099-13136 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΒΙΝΤΙ ΤΕΜ 0.00 €
099-13137 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΤΡΥΠΑΣ 200 mm ΤΕΜ 0.00 €
099-13138 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ ΤΡΥΠΑΣ 300 mm ΤΕΜ 0.00 €