Κοπίδι DIN 7234 Benman.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-71163 ΚΟΠΙΔΙ BENMAN 200mm DIN 7234 ΤΕΜ 10.50 €
010-71164 ΚΟΠΙΔΙ BENMAN 250mm DIN 7234 ΤΕΜ 11.50 €
010-71165 ΚΟΠΙΔΙ BENMAN 300mm DIN 7234 ΤΕΜ 12.50 €