Ιμάντας (σαμπάνι) προσδέσεως πράσινος FF Group ως 2.5 τόνους. Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ελάχιστο όριο θραύσης 6 φορές η αντοχή του ιμάντα.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-30981 ΣΑΜΠΑΝΙ  75mmX 3,0M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2,5 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 18.80 €
010-30970 ΣΑΜΠΑΝΙ  75mmX 4,0M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2,5 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 25.60 €
010-30971 ΣΑΜΠΑΝΙ  75mmX 4,5M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2,5 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 27.00 €
010-30972 ΣΑΜΠΑΝΙ  75mmX 5,0M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2,5 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 31.40 €