Κύλινδρος υπερασφαλείας με 5 κλειδιά HUGO LOCKS GR4S χρυσός. Επίπεδο ασφαλείας 4, επίπεδο αντοχής 6. Σύμφωνο με τις προδιαγραφές UNI EN 1303. Αντοχή έως 100.000 χρήσεις. 11 ορειχάλκινα πειράκια. 9 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα. Σχεδιασμός για αντοχή σε χτύπημα από σφυρί. Με 5 κλειδιά.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-60055 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 60 (28-32), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 24.00 €
010-60056 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 60 (30-30), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 24.00 €
010-60057 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 70 (28-42), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 27.20 €
010-60058 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 70 (30-40), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 27.20 €
010-60059 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 70 (35-35), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 27.20 €
010-60060 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 75 (30-45), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 28.80 €
010-60061 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 80 (30-50), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 30.40 €
010-60062 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 80 (35-45), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 30.40 €
010-60063 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 80 (40-40), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 30.40 €
010-60064 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 90 (40-50), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 33.60 €