Κύλινδρος υπερασφαλείας με 3 κλειδιά HUGO LOCKS GR2S νίκελ. Επίπεδο ασφαλείας 2, επίπεδο αντοχής 6. Σύμφωνο με τις προδιαγραφές UNI EN 1303. Αντοχή έως 100.000 χρήσεις. 5 ορειχάλκινα πειράκια. 2 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα. Με 3 κλειδιά.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-60011 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 54MM(27-27), ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 7.00 €
010-60012 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 60MM(27-33), ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 7.30 €
010-60013 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 60MM(30-30), ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 7.30 €
010-60014 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 70MM(27-43), ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 8.30 €
010-60015 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 70MM(30-40), ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 8.30 €
010-60016 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 70MM(35-35), ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 8.30 €
010-60017 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 75MM(30-45), ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 8.80 €
010-60018 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 80MM(30-50), ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 9.20 €
010-60019 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 80MM(35-45), ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 9.20 €
010-60020 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 80MM(40-40), ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 9.20 €
010-60021 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 90MM(40-50), ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 10.00 €