Κύλινδρος LOGO 8010 χρυσός. Με 3 κλειδιά.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18379 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 54 (27-27) 08010 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 9.90 €
010-18380 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 60 (27-33) 08010 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 9.90 €
010-18381 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 70 (27-43) 08010 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 11.10 €
010-18510 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 70 (35-35) 08010 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 11.10 €
010-18385 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 75 (30-45) 08010 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 12.80 €
010-18382 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 80 (30-50) 08010 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 13.10 €
010-18383 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 80 (40-40) 08010 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 13.10 €
010-18384 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 80 (35-45) 08010 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 13.10 €