Κύλινδρος CISA υπερασφαλείας σπάστος χρυσός ASIX E300. Χρυσός με 5 κλειδιά.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-30342 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASIX ΣΠΑΣΤΟΣ 60(28-32) 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Ε300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 27.50 €
010-31142 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASIX ΣΠΑΣΤΟΣ 80(30-50) 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Ε300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 33.20 €