Κύλινδρος CISA OG300 χρυσός. Με 3 κλειδιά. Επίπεδο ασφαλείας 3,5 EN 1303.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18392 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 54 (27-27) OG300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 13.60 €
010-18393 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 70 (27-43) OG300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 15.20 €
010-18523 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 60 (27-33) OG300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 13.80 €
010-18395 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 70 (30-40) OG300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 15.20 €
010-18396 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 80 (30-50) OG300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 18.50 €
010-18869 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 70 (35-35) OG300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 15.20 €
010-18397 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 80 (40-40) OG300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 18.50 €
010-18398 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 80 (35-45) OG300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 18.00 €
010-18399 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 90 (40-50) OG300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 23.40 €
010-18400 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 75 (30-45) OG300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 16.60 €